Hiển thị Sản phẩm
Dextrose Monohydrate (đường glucose)

Dextrose Monohydrate (đường glucose)

Dextrose MonoHydrate là hóa chất được dùng trong sản xuất...
Sorbitol Lỏng, Bột

Sorbitol Lỏng, Bột

Sorbitol là hóa chất Loại bột: màu trắng, không mùi,...
Acid Citric Anhydrous

Acid Citric Anhydrous

Acid citric anhydrous là hóa chất dạng tinh thể trắng...
Tartrazine-Màu Vàng Chanh

Tartrazine-Màu Vàng Chanh

Tartrazine Yellow Lemon là hóa chất tạo mầu tan trong...
Sunset Yellow-Vàng Da Cam

Sunset Yellow-Vàng Da Cam

Sunset Yellow là hóa chất tạo mầu tan trong nước...
Brilliant Blue-Xanh Dương

Brilliant Blue-Xanh Dương

Brilliant Blue là hóa chất tạo mầu tan trong nước...
Allura Red-Đỏ

Allura Red-Đỏ

Allura red là hóa chất tạo mầu tan trong nước...
Ponceau 4R-Đỏ Tươi

Ponceau 4R-Đỏ Tươi

Ponceau 4R là hóa chất tạo mầu tan trong nước...
Amaranth-Đỏ Diêu

Amaranth-Đỏ Diêu

Amaranth là hóa chất tạo mầu tan trong nước và...
Pea green-Xanh Đậu

Pea green-Xanh Đậu

Pea Green là hóa chất tạo mầu tan trong nước...
Apple green-Xanh táo

Apple green-Xanh táo

Apple Green là hóa chất tạo mầu tan trong nước...
Quinoline yellow-Vàng Tươi

Quinoline yellow-Vàng Tươi

Quinoline Yellow là hóa chất tạo mầu tan trong nước...
Hiển thị Sản phẩm
2.82259 sec| 757.266 kb